Terms of service

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel

in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, tenzij de verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat

andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking

hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar

analogie- van toepassing.