Levis lak 'Expert' buiten nachtblauw zijdeglans 1 L

€34,45

Product
Productsoort Lak
Productnummer 252251
Merk Levis
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Nachtblauw
Kleurfamilie Blauw
Kleurnummer 6982
Lijn Expert
Verpakking Blik
Type Lak
Glansgraad Zijdeglans
RGB-waarde 36-51-66
Gebruik
Rendement per verpakking 13.0 m²
Rendement per liter 13.0 m²/L
Basis Solventgedragen
Beoogd gebruik Ramen en deuren, Meubelen
Overschilderbaar na 16.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Kunststof, Hout, Metaal, MDF
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Borstel, Roller
Technische kenmerken
Antislip Nee
Krasbestendig Nee
UV bestendig Ja
Roestwerend Nee
Etiket informatie
GevarenaanduidingenWaarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken.H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
VoorzorgsmaatregelenP101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Dit vind je misschien ook leuk