Ciranova Aquafix Mono Satin-5l-1Komponenten parketlak op waterbasis: Reukarm,Niet ontvlambaar en uiterst geschikt voor binnenhuis afwerking-5l Promo prijs

€220,99

PRODUCTBESCHRIJVING

1 komponent parketlak op waterbasis. Reukarm, niet ontvlambaar en uiterst geschikt voor binnenhuis afwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR
GLANSGRAAD DENSITEIT VISCOSITEIT VLAMPUNT
VASTE STOFGEHALTE

AANWENDING

melkachtig
mat en zijdeglans ±1,00kg/l ±50”bijDIN4bij20°C niet van toepassing

35%

5L 1L

In bijzonder aangewezen bij mechanisch hoogbelastende opper- vlaktes zoals vloeren, parketten, trappen... Enkel geschikt voor binnenhuistoepassingen.

VOORBEHANDELING

Ondergrond massief hout, gefineerd of kurk.
Schuur het hout met korrel 100 -150 en verwijder het schuurstof.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aquafix Mono zowel als grond- en toplaag gebruiken. Voor gebruik de vernis goed oproeren. Vijftien minuten laten rusten vooraleer te gebruiken. Men kan Aquafix Mono aanbrengen met borstel of rol. Bij manueel gebruik zijn kortharige rollen of zachte borstels het best geschikt. De eerste laag nat in nat aanbrengen om overlappingen te vermijden.

Na droging van de eerste laag een 2e laag aanbrengen op dezelfde manier als de 1e laag. Na de 2e laag tussenschuren met korrel 150-180 en dan de 3e laag aanbrengen.

DROOGTIJD

- stofdroog na 20-30 minuten
- schuurbaar na 2 à 3 uur.
- belastbaar na 24 uren
De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid die opgebracht wordt, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid benadelen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.

UITSTRIJKVERMOGEN

Bij het rollen:
- niet verdunnen

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professio- nele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Dit vind je misschien ook leuk