Xyladecor HOUTWORMVERDELGER BP 250 ML

€23,43

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Efficiënt, kleurloos houtwormverdelgingsmiddel op solventbasis. Bestrijdt alle soorten houtworm, inclusief de larven van de huisboktor. Dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting. Langdurige werking.

Toepassingsgebied
De Xyladecor Houtwormverdelger is speciaal ontwikkeld om door houtwormen aangetast hout curatief te behandelen.

De versie Xyladecor Houtwormverdelger kan met borstel, door te sproeien of te injecteren toegepast worden op aangetaste houten vloeren, trappen, balken of ander constructiehout.

De versie Xyladecor Houtwormverdelger Spray is specifiek ontwikkeld voor het behandelen van aangetast meubilair.

Kleuren
Kleurloos.
Laat elke verdere afwerking toe.

Verpakkingen
250ml (spray); 0,5l; 1l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Onbehandeld hout
De behandeling is het meest doeltreffend als het hout onbehandeld, droog en proper is. Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Het product op alle oppervlakken, uiteinden en verbindingen overvloedig in 2 lagen aanbrengen met borstel of met behulp van een sproeiinstallatie.

Voor een curatieve behandeling van aangetaste balken wordt er best als volgt gewerkt. Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen (bijvoorbeeld met perslucht). Houtwerk controleren op sterk aangetaste delen en deze uithakken of uitfrezen, tot op het gezonde hout. Boorgaten maken (6 tot 13 mm) op 25 à 30 cm van elkaar en over een lengte van tweederde van de doorsnede van de balk. De houtwormverdelger onder druk injecteren in de boorgaten tot verzadiging. Het injecteren gebeurt met een lagedrukpomp (0 à 12 bar) voorzien van een spuitpistool en injectiekop.

Voor een curatieve behandeling van aangetast meubilair wordt er best gebruik gemaakt van de Xyladecor Houtwormverdelger Spray. Uiteinden, verbindingen en alle te behandelen oppervlakken benevelen. De vluchtgaatjes om de 7 à 10 cm inspuiten met behulp van het darmpje.

Geverfd of gevernist hout
Alle sporen van verf, vernis of was afbijten en behandelen zoals ‘onbehandeld hout’

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Aanbrengen met borstel of sproeisysteem. Ideaal is sproeien met grove druppel net op de rand van het aflopen aan.
Goed schudden voor gebruiken (ook de spray).
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement
Curatief: 300 g/m² door injecteren, besproeien of bestrijken.
Preventief: 200 g/m² door bestrijken, besproeien of kort dompelen.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: 1 h.
Overschilderbaar: 12 à 24 h.

Dichtheid
Ca. 0,78 kg/l.

Aspect
Niet van toepassing

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte handschoenen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Opgelet: de spray is zeer licht ontvlambaar. Bescherm hem tegen zonnestralen en stel hem niet bloot aan temperaturen boven de 50°C. Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden. Koel en vorstvrij bewaren.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Actieve component
Permethrine: 0,2 %

Toelating
Toelating Ministerie van Volksgezondheid Houtwormverdelger Nr. 985B
Toelating Ministerie van Volksgezondheid Houtwormverdelger Spray Nr. 1585B
Product enkel toegelaten voor het behandelen van hout tegen houtetende insecten.

Houdbaarheid
Minimum 2 jaar.

Dit vind je misschien ook leuk