Motip BL.LINE METALLIC RED

€16,59

Color: RED
Motip/Dupli-Color effect metallic lak rood - 400 ml.

Productspecificaties

Productspecificaties

Voor binnen of buitenVoor binnen & buiten
TerpentinebasisJa
WaterbasisNee
FinishZijdeglans
Geschikt voor materiaalHout

Technische specificaties

Droogtijd2 uur
Gewicht0,41 kg
Rendement16m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud0,4 liter

Eigenschappen

Kleurrood
Gewicht0,41 kg

Gevarenaanduiding

SignaalwoordGevaar
GevarenaanduidingenH222:Zeer licht ontvlambare aerosol | H223:Ontvlambare aerosol | H224:Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp | H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp | H226:Ontvlambare vloeistof en damp | H227:Brandbare vloeistof | H228:Ontvlambare vaste stof | H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
VoorzorgsmaatregelenP102:Buiten het bereik van kinderen houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten | P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ?C/122 ?F. | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Dit vind je misschien ook leuk