Restitutiebeleid

Door de koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het

desbetreffende betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of

retournering geschiedt binnen 7 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en

ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.

Privacybeleid

verfkoning.be gebruikt cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen.

Servicevoorwaarden

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel

in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, tenzij de verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat

andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking

hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar

analogie- van toepassing.

Verzendbeleid

Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven

levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht.

Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Juridische mededeling

De reviews van verfkoning.be op deze website worden door de schrijvers op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de fabrikant of verfkoning.be

verfkoning.be behoudt zich het recht voor om materiaal van zijn website te verwijderen. Het zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar zijn mening racistisch of discriminerend van aard is of in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts kan materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.