Hammerite Metaallak - Hamerslag - Donkergroen - 0.25L

€15,99

Productbeschrijving

Hammerite Metaallak Hamerslag is een decoratieve roestwerende metaallak voor alle soorten ferro metalen, zowel nieuw als roestig en beschadigd. De DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming door een waterafstotende én een roestwerende werking. Deze metaallak kan direct over roest aangebracht worden, er is dus geen grondverf meer nodig. Dit product is kras- en stootvast, stopt het roestproces en geeft 8 jaar bescherming tegen roest. Hammerite Metaallak Hamerslag is waterafstotend en weerbestendig waardoor het goed gebruikt kan worden voor de bescherming van allerlei metalen objecten in en om het huis. Dit product heeft een bijzonder hamerslageffect waarmee oneffenheden gemakkelijk worden gemaskeerd.

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten metaal.
  • Voor gebruik buiten en binnen.
  • Kan rechtstreeks worden aangebracht op ferrometalen.
Bij toepassing op non-ferro metalen eerst voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer.

Rendement
  • 10m²/liter/laag

Droogtijd
  • Stofdroog: 2 uur
  • Overschilderbaar: 4 uur

Productspecificaties

Productspecificaties

Kleurcode
Donkergroen
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Terpentinebasis
Ja
Waterbasis
Nee
Finish
Glans
Geschikt voor materiaal
Metaal

Technische specificaties

Droogtijd
2 uur
Gewicht
0,3 kg
Rendement
10m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud
0,25 liter

Eigenschappen

Kleur
Donkergroen
Gewicht
0,3 kg

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduidingen
H226:Ontvlambare vloeistof en damp | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P233:In goed gesloten verpakking bewaren | P235:Koel bewaren | P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden | P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Waarschuwingen
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten. Bevat butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

EAN

EAN
5410083420506

Overige kenmerken

Hittebestendig
Nee
Krasvast
Nee
Te behandelen object
Hek
Type verpakking
Blik
Verpakking breedte
7.5 cm
Verpakking hoogte
7.5 cm
Verpakking lengte
7.5 cm
Voorzorgsmaatregelen
Zie voorzorgsaanduidingen

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Kleur
Groen
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Finish
Glans
Geschikt voor ondergrond
Metaal

Dit vind je misschien ook leuk