Hammerite - Metaallak - Hamerslag - Zilvergrijs - 2,5 liter

€71,03

Productbeschrijving

Decoratieve roestwerende metaallak op solventbasis met DUALTECH technologie. DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming tegen weersinvloeden door zijn waterafstotende én roestwerende werking. Geschikt voor gebruik buiten en binnen en voor alle soorten metaal. Kan rechtstreeks worden aangebracht op ferro metalen. Bij toepassing op non-ferro metalen eerst voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer. Direct over roest: zonder primer of grondverf (voor ferro metalen).
8 jaar bescherming. Waterafstotend en roestwerend. Stopt het roestproces. Weersbestendig.

Productspecificaties

Productspecificaties

Kleurcode
Zilvergrijs
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Terpentinebasis
Ja
Waterbasis
Nee
Finish
Glans
Geschikt voor materiaal
Metaal

Technische specificaties

Droogtijd
2 uur
Gewicht
2,666 kg
Rendement
10m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud
2,5 liter

Eigenschappen

Kleur
Grijs
Gewicht
2,666 kg

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduidingen
EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. | EUH211:Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen | H226:Ontvlambare vloeistof en damp | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen
P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P233:In goed gesloten verpakking bewaren | P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden | P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P235:Koel bewaren | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Waarschuwingen
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten. Bevat butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

EAN

EAN
5410083420278

Overige kenmerken

Hittebestendig
Nee
Krasvast
Nee
Te behandelen object
Hek
Type verpakking
Blik
Verpakking breedte
159 mm
Verpakking hoogte
156 mm
Verpakking lengte
160 mm
Voorzorgsmaatregelen
Zie voorzorgsaanduidingen

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Kleur
Grijs
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Finish
Glans
Geschikt voor ondergrond
Metaal

Dit vind je misschien ook leuk