Illbruck PU010 universeel lijmschuim

€13,95

Productbeschrijving

Illbruck PU 010 BGI Lijmschuim 750ml blik.bus: Groen, speciaal geschikt voor het verlijmen van EPS isolatieplaten onderling en op diverse ondergronden: 9 maanden houdbaar: 9 maanden houdbaar.erpakking: per stuk

Productspecificaties

Kenmerken

Merk
Illbruck
EAN
8713465297503

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduidingen
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol | H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting | H334:Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken | H351:Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) | H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) | H332:Schadelijk bij inademing | H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Voorzorgsmaatregelen
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden | P285:Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P342+P311:Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 �C/122 �F.

Overige kenmerken

Aantal stuks in verpakking
1 stuk(s)
Droogtijd
9999 h
Geschikt voor materiaal
Aardewerk
Gewicht
880 g
Inhoud
750 ml
Type lijm
Universeellijm
Uithardingsproces
Koud
Verpakking breedte
100 mm
Verpakking hoogte
300 mm
Verpakking lengte
300 mm
Verpakkingsinhoud
1
Voorzorgsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen houden
Waarschuwingen
Buiten bereik van kinderen houden
Watervast
Ja

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Merk
Illbruck
Snelle bezorgopties
Gratis verzending

Dit vind je misschien ook leuk