Levis lak 'Expert' buiten nachtblauw zijdeglans 1 L

€34,45

Product
Productsoort Lak
Productnummer 252251
Merk Levis
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Nachtblauw
Kleurfamilie Blauw
Kleurnummer 6982
Lijn Expert
Verpakking Blik
Type Lak
Glansgraad Zijdeglans
RGB-waarde 36-51-66
Gebruik
Rendement per verpakking 13.0 m²
Rendement per liter 13.0 m²/L
Basis Solventgedragen
Beoogd gebruik Ramen en deuren, Meubelen
Overschilderbaar na 16.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Kunststof, Hout, Metaal, MDF
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Borstel, Roller
Technische kenmerken
Antislip Nee
Krasbestendig Nee
UV bestendig Ja
Roestwerend Nee
Etiket informatie
GevarenaanduidingenWaarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken.H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
VoorzorgsmaatregelenP101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Dit vind je misschien ook leuk