Magic Colors - Parketvernis - Glans - Interieur - Kleurloos - 2,5L

€19,99

Productbeschrijving

Voor nieuwe en bestaande parketvloeren, Polyurethaan versterkt.

Productspecificaties

Productspecificaties

Kleurcode
Geen
Voor binnen of buiten
Voor binnen
Terpentinebasis
Nee
Waterbasis
Nee
Finish
Glans
Geschikt voor materiaal
Hout

Technische specificaties

Droogtijd
4 uur
Gewicht
2,5 kg
Rendement
35m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud
2,5 liter

Eigenschappen

Kleur
Kleurloos
Gewicht
2,5 kg

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Niet van toepassing
Gevarenaanduidingen
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | H413:Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Waarschuwingen
Bevat C(M)IT/MIT(3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EAN

EAN
9508868896915

Overige kenmerken

Hittebestendig
Nee
Krasvast
Nee
Te behandelen object
Vloer
Type verpakking
Blik
Verpakking breedte
0 mm
Verpakking hoogte
0 mm
Verpakking lengte
0 mm
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Kleur
Transparant
Voor binnen of buiten
Voor binnen
Finish
Glans
Geschikt voor ondergrond
Hout

Dit vind je misschien ook leuk