Rust-Oleum hard hat - lichtblauw-5012 - 500 ml - 2123

€22,99

Productbeschrijving

Met Rust Oleum Hard Hat industriele spuitbussen, kun je meer vierkante meters spuiten dan met standaard spuitbussen. U kunt ook dikkere lagen aanbrengen in 1 spuitgang en een dikkere laag is betere dekking. Hogere kwaliteit van de pigmenten zorgen voor een langer kleur- en glansbehoud. De licht-elastische verflaag voorkomt scheurtjes en voortijdig afbladderen.

� Topkwaliteit: Meer m�, Sneller resultaat, Langer mooi!
� Voor op blank staal, hout en beton
� Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20�C)
� Rendement: 3-4 m� per spuitbus
� De beste dekkracht verkrijgbaar
� Hittebestendig tot 100�C
� Leverbaar in 45 RAL-kleuren

Productspecificaties

Productspecificaties

Kleurcode
1
Voor binnen of buiten
Voor binnen
Terpentinebasis
Ja
Waterbasis
Nee
Finish
Mat
Geschikt voor materiaal
Hout

Technische specificaties

Rendement
9999m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud
0,5 liter

Eigenschappen

Kleur
Blauw

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduidingen
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol | H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting | H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken | H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
Voorzorgsmaatregelen
P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten | P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 �C/122 �F. | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

EAN

EAN
8715743005930

Overige kenmerken

Hittebestendig
Ja
Te behandelen object
Radiator
Type verpakking
Spuitbus
Verpakking breedte
50 cm
Verpakking hoogte
50 cm
Verpakking lengte
100 cm

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Kleur
Blauw
Voor binnen of buiten
Voor binnen
Finish
Mat
Geschikt voor ondergrond
Hout

Dit vind je misschien ook leuk