Sikkens Alphatex IQ wit 10 Liter

€199,99

Productbeschrijving

Toepasbaar op o.a. winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, oude intacte verflagen.

Productspecificaties

Productspecificaties

Kleurcode
wit
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Terpentinebasis
Nee
Waterbasis
Ja
Finish
Zijdeglans
Geschikt voor materiaal
Beton

Technische specificaties

Droogtijd
24 uur
Rendement
10m2 per liter

Inhoud en samenstelling van dit artikel

Inhoud
10 liter

Eigenschappen

Kleur
wit

Gevarenaanduiding

Signaalwoord
Niet van toepassing
Gevarenaanduidingen
Niet van toepassing
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
Waarschuwingen
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.

EAN

EAN
8711115079509

Overige kenmerken

Te behandelen object
Muur
Type verf
Muurverf
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften .
Wasbaar
Ja

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Kleur
Wit
Voor binnen of buiten
Voor binnen & buiten
Inhoud
10 liter
Merk
Sikkens

Dit vind je misschien ook leuk