Vloerbedekkingslijm Eurocol 514 Eurosafe Lino Plus-15KG-Snelhechtende, oplosmiddelvrije vloerbedekkingslijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken en mozaïek. e.d

€130

Omschrijving

Snelhechtende, oplosmiddelvrije vloerbedekkingslijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken en mozaïek. e.d.

Kenmerken
 • Oplosmiddelvrij;
 • Onbrandbaar;
 • Goede vochtbestendigheid;
 • Hoge aanvangskleefkracht;
 • Gunstig verbruik;
 • Bureaurolstoelvast.

Referentienummers
 • Lijmen voor vloerbedekkingen
 • EUROCOL
 • (43) Vloerafwerkingen
 • 48.00 behangwerk, vloerbedekking en stoffering, 48.42 vloerbedekking, tussenlagen
Samenstelling Materiaal

Kunstharsdispersie.

Vorm en afmeting Kleur

Beige.

Prestaties Soortelijk gewicht

1,45 kg/l.

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Vorstgevoelig

Ja.

Toepassing Bruikbaarheid, functioneel

Voor het verlijmen van:

 • Linoleum in banen en tegels;
 • Linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek;
 • Kurkment;
 • Colovinyl.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.

Verwerking en montage Consistentie

Pasteus.

Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2).

Verbruik

400-450 g/m².

Wachttijd

Geen.*

Open tijd

15-20 minuten.*

Afbindtijd

Ca. 24 uur.*

Opslagwijze

Koel en vorstvrij opslaan.

Opslagduur

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer
 • 514 Eurosafe Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van 2 mm aanbrengen;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Omgevingstemperatuur : min. 18° - max. 23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-80%.
Gebruiksaanwijzing
 • De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Forbo Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1). (bij colovinyl lijmkam nr.852/vertanding A2 toepassen);
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden;
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting;
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen;
 • Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken;
 • Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt;
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Vloerverwarmingsconstructies

514 Eurosafe Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren Verpakking

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 14 kg.

Milieu en gezondheid Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op www.eurocol.com.

Dit vind je misschien ook leuk