Xyladecor TIMMERHOUT PT 750ML

€18,36

Productbeschrijving

Houtverduurzamingsmiddel. beschermt alle timmerhout, constructiehout, dakgebinten, enz... langdurig tegen houtaantastende insecten en hun larven (huisboktor, gewone houtwormkever en termieten) en schimmels, specifiek houtrot en blauwschimmel. Dringt diep in het hout. Voor gebruik op constructiehout zonder decoratieve bestemming zoals dakspanten, plafondliggers, lattenwerk voor het bevestigen van platen, panelen, enz. Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater.

Productspecificaties

Productspecificaties

Voor binnen of buitenVoor buiten
KleurKleurloos
KleurcodeKleurloos
TransparantieTransparant
GlansgraadMat
Inhoud0,75 liter
Gewicht0,932 kg

Technische Specificaties

Geschikt voor materiaalHout
Droogtijd24 uur
KrasvastNee
TerpentinebasisJa
WaterbasisNee

Productinformatie

EAN5410083470693

Gevarenaanduiding

SignaalwoordGevaar
GevarenaanduidingenH226:Ontvlambare vloeistof en damp | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
VoorzorgsmaatregelenP101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P233:In goed gesloten verpakking bewaren | P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen | P331:GEEN braken opwekken | P235:Koel bewaren | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
WaarschuwingenNafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar. Koolwaterstoffen,C10-C13,n-alkanen,iso-alkanen, cyclischeverbindingen, <2%aromaten. Bevat IPBC, permethrin (ISO), propiconazool en poly (ethyleenglycol) dimethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Overige kenmerken

Rendement5 m²
Taal handleidingFrans
Te behandelen objectGevel
Type kleurencollectieReady Mixed
Verpakking breedte76 mm
Verpakking hoogte132 mm
Verpakking lengte76 mm
Verpakkingsinhoud0.75 Liter
VoorzorgsmaatregelenZie voorzorgsaanduidingen

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Voor binnen of buitenVoor buiten
TransparantieTransparant
Wat ga je schilderen?Tuinhuis, Schutting, Hek, Meubel, Gevel, Vlonder, Trap, Parket

Payment & Security

American Express Apple Pay Bancontact Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Dit vind je misschien ook leuk